Mycket ljus på nya galoppen

Galopp Bygget av en ny galoppbana i Upplands-Bro kommun, som ska ersätter den nuvarande i Täby, kommer allt närmare verkligheten.

Nu är det klart att Tyréns kommer att konstruera byggnaderna på det nya galoppfältet i Önsta.

”Konstruktionen utmärker sig genom en stomme med långa utkragande terrasser och läktare. Arkitektens önskan är att ha öppna byggnader med mycket ljusinsläpp och utskjutande bjälklag. Detta ställer krav på att utföra stommen som en lätt konstruktion varför Tyréns har valt en stålstomme med bjälklag av håldäck och trapetsplåtar. Sadelboxar utförs i en limträstomme med massivträplattor i tak för stabilisering”, skriver Tyréns på sin hemsida.

Bygget förväntas vara klart sommaren 2015.