Nej till hallar för speedway

SPEEDWAY Hammarby speedway har sökt idrottsnämndens stöd för att anlägga en multisporthall och en ungdomshall för speedway på Gubbängens IP. I ungdomshallen planerar klubben att bedriva speedwayskola och ta emot skolor för idrottsdagar. Finansieringen har Hammarby ordnat, men man behöver mark att bygga hallen på.

Men idrottsförvaltningen säger nej till båda hallarna då man anser att de skulle inkräkta för mycket på andra idrotter, främst fotboll och bandy. Dessutom vill man inte diskutera vidare med Hammarby speedway förrän klubben har betalat sina skulder.

Förvaltningen tillägger att Stockholms stad vill hitta en regional lösning för speedwaysporten. En tänkbar regional anläggning skulle kunna vara ett upprustat Gladö kvarn i Huddinge, anser man. Idrottsnämnden tar upp ärendet på sitt möte i kväll, tisdag.