Nja till stor fotbollsklubb

Fotboll Sollentuna Uniteds medlemmar röstade ja till ett samgående med Sollentuna Fotboll IF. Samtidigt röstade Sollentuna Fotboll IF:s medlemmar nej när samma fråga var uppe på ett extra insatt årsmöte.

Nu har dock mer än en tiondel av medlemmarna i Sollentuna Fotboll IF begärt att frågan prövas på nytt. De anser inte att nejet speglar en majoritet av medlemmarnas synpunkter.

Frågan tas därför upp på ett nytt årsmöte den 19 juni.