NSK:s planuppror tas upp i idrottsnämnden

Norrtulls Sk Bellevue BP
Bellevue BP, en av endast två konstgräsplaner på Norrmalm i dag.
Norrtulls SK:s planuppror i förra veckan gjorde avtryck. Nu tas bristen på fotbollsytor på Norrmalm upp i idrottsnämnden, där Moderaterna i kväll lägger en skrivelse om att staden ska göra en revision och inventering av tillgången på fotbollsplaner i staden.

– Vi ser en upplevelse av orättvisa över tillgången på fotbollsplaner och vill därför att idrottsförvaltningen gör en grundlig inventering. Mitt mål är att ingen idrottsintresserad ungdom i Stockholm ska känna sig förfördelad och avskärmad från förutsättningar att utöva sin sport, säger Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.

Det var i början av förra veckan som Lokaltidningen Mitt i skrev om situationen på Norrmalm, där det går 12 000 barn på en 11-mannaplan, och att Norrtulls SK reagerat på att Stockholms Fotbollförbund trots det anser att behovet av nya fotbollsplaner är större i andra stadsdelar – där tillgången redan är mångdubbelt bättre än på Norrmalm.

Debatt i radio

Dagen därpå debatterade NSK:s ordförande Martin Carlon och Stockholms Fotbollförbunds chef Björn Eriksson i Radio Stockholm, och i fredags träffade Martin Carlon och Pelle Brädefors från Karlbergs BK två representanter från förbundet för att försöka reda ut eventuella missförstånd. Men det gick inte så bra.

Martin Carlon, Norrtulls SK

Martin Carlon, Norrtulls SK:s ordförande, på Bellevue BP.

– Nej, de var inte intresserade av att diskutera hur de har fått fram sina siffror. Vi undrar på vilken vetenskaplig grund de baserar sitt resonemang att barn på Norrmalm endast behöver en fjärdedel av ytan mot andra jämförbara stadsdelar? På vilket sätt skiljer sig barn på Norrmalm? Hur förklarar vetenskaplig forskning att barn på Norrmalm är så annorlunda? Vi ifrågasätter siffrorna de har tagit fram, men de vägrar diskutera dem och tycker att vi bara motarbetar dem, säger Martin Carlon.

Olika sätt att räkna

Stockholms Fotbollförbund menar att finns det olika sätt att beräkna behovet i olika stadsdelar och att de fångar upp statistik ute hos varje förening som visar ”hur den faktiska situationen ser ut”, medan Stockholms stad beräknar behovet grundat på att det ska finnas en fotbollsplan per 1 500 ungdomar.

– Men det skulle betyda att Stockholms stad tycker att vi på Norrmalm behöver 5,5 planer, beräknat på antalet barn i åldern 6–19 år, medan förbundet anser att vi behöver 2,3 – alltså tre planer färre än staden, säger Martin Carlon.

”Siffrorna stämmer inte”

Han har försökt få förbundet att förklara hur de kommit fram till att stadsdelar som redan har betydligt bättre tillgång på fotbollsplaner ändå har större behov av nya än Norrmalm, men alltså utan framgång.

– Det är uppenbart att deras siffror inte stämmer, men de vägrar att ens diskutera dem.

Så vad gör ni i NSK nu?

– Vi får prata ihop oss om vad som blir nästa steg, men vi håller dörren öppen till förbundet för dialog.