Ny tjänst ska aktivera flickor

Idrott Stockholms stad placerar en idrottskoordinator på Järvafältet med uppgift att fysiskt aktivera flickor i högstadie- och gymnasie-åldern, samt ungdomar med funktionsnedsättning.

Personen i fråga kommer bland annat att arbeta tillsammans med fritidsgårdar, fältassistenter och det lokala föreningslivet.

Den nya S-ledda majoriteten fortsätter även att stötta drive-in-fotbollen i området som organiseras av Djurgårdsandan.