Nya banor på gång

Carl de Geer i bollduell med barnbarnet Fred.
Carl de Geer i bollduell med barnbarnet Fred.
Tio miljoner kronor ligger och väntar på en tennis­satsning i Upplands Väsby. När, hur och var en anläggning ska byggas ska Kristina Klempt (FP) utreda.

För klubbarna Väsby TK och Stora Wäsby TK återstår det fortfarande att komma överens.

Härom veckan avsattes tio miljoner kronor för tennissporten i fritidsnämndens budget för 2015 och 2016. Kommunens ambition är ingen nyhet, däremot att beloppet finns i budgeten.

– Det känns bra, säger Kristina Klempt (FP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vars uppgift är att utreda var en tennishall ska byggas.

Tidigare har en del pekat mot att bygga ut hallen som Stora Wäsby TK har på Stora Wäsby säteri.

Kommundirektören Björn Eklundh tycker det är för tidigt att tala om var tennisanläggningen ska byggas.

Kommunen har dock sålt marken där Väsby TK:s utomhusbanor ligger till JM, och i JM:s byggplan ”gnager man på tennisbanorna”, enligt Eklundh.

– Det vi då sagt är att vi tar ansvar för att säkerställa tennisspelares framtida behov i kommunen. Därifrån till att nu definiera en lokalisering, när och hur, är för tidigt, säger han.

SWTK arrenderar av Carl de Geer, ägare av Stora Wäsby. Sedan 1989 är klubben i hallen, dessförinnan bildades den i tennistältet han reste 1982. De Geer är positiv till att klubbarna, med kommunens hjälp, får bättre förutsättningar tack vare tillbyggnad och utomhusbanor på jordbruksfastigheten.

– Jag är positiv till att upplåta mark. Men kommunen kan ha andra och bättre lösningar, huvudsaken är att det blir bra, säger han.

Klubbarna har hittills inte samtalat kring kommunens önskan om att de ska hjälpas åt med driften. Tvisten mellan klubbarna handlar bland annat om att SWTK vill ha hall och VTK är angelägna om utomhusbanor.

– Blanda inte in mig i konflikter, jag är intresserad av att bidra. Tvister och förhandlingar får kommunen, klubbstyrelse och andra reda ut, säger Carl de Geer.

En knäckfråga är alltså samarbetet mellan klubbarna. Yngve Floberg, ordförande i Väsby TK, säger att ”medlemmarna är inte intresserade av att jobba i hallen”.

– Vi är intresserade av sommartennis, utomhus. Och vi har inte sett ritningar på utebanor som ersätter våra. Annars är det bra att kommunen visar intresse för sporten, säger Yngve Floberg.

Carl de Geer beskriver sig själv som tennisintresserad – han har själv spelat sedan 10 års ålder.

– Nu har Stora Wäsby TK en duktig och omtyckt tränare i Janne Hedman. För mig vore det glädjande om klubben utvecklas. Att så många nya börjat i tennisskola är fantastiskt. Jag skulle verkligen uppskatta om tennisen växer i Väsby, det är en bra sport som alltid roat mig.

Stora Wäsby TK:s nye chefstränare Janne Hedman tycker inte att det ska behöva vara så knepigt.

– Väsby TK:s medlemmar är här och spelar, så nog ska vi kunna hitta en lösning. Vi får anstränga oss mer.

Den 14 december ska Hedman och klubben ha Öppet hus för alla som vill testa tennis. Sett till intresset för minitennis och vuxenträning tror han att det kommer att bli ett bra tryck.