Ridjippo vill använda riksvapen

RIDSPORT Inför Sweden International Horse Show, som arrangeras av Svenska Ridsportförbundet på Friends arena i Solna i november har förbundet ansökt om att få använda det så kallade Lilla riksvapnet, Tre kronor utan sköld, i logotypen för arrange-manget.

Heraldiska nämnden avstyrker eftersom man anser att arrangemanget är att betrakta som näringsverksamhet och att staten inte står som arrangör.

Frågan kommer nu att avgöras av Patent- och registreringsverket.