Risk för dyrare ridskola

Efter nybygget och ombyggnaden kommer alla hästar på Säby gård att ha boxar.
Efter nybygget och ombyggnaden kommer alla hästar på Säby gård att ha boxar.
Birger Öhman tillsammans med favorithästen Dantina.
Birger Öhman tillsammans med favorithästen Dantina.
Järfälla kommun satsar 43 miljoner kronor på ett nytt stall på Säby gård.

Järfälla ryttarförening är positiva. Men ridskolans vd varnar för chockhöjda ridpriser för barnen.

Det är ridskolelektion på Säby gård. Två flickor på varsin ponny kastar sig iväg i galopp i managen medan övriga åtta ekipage stannar kvar i mitten.

– I början brukar de gallopera två åt gången. Börjar alla sam- tidigt blir det lite för mycket, säger Birger Öhman.

Han är vd för ridskolan och driver verksamheten tillsammans med sin före detta fru i företaget Järfälla ridcenter AB.

Båda ägarna är dock intresserade av att sälja verksamheten. Eventuellt till Järfälla ryttarförening.

Men enligt Birger Öhman försvåras försäljningen rejält av det nya stallbygget.

Enligt hans beräkningar kommer kostnaden för ridanläggningen öka med närmare 1,8 miljoner kronor vilket skulle tvinga fram en höjning av ridpriserna med minst 70 kronor per lektion eller 2 800 kronor per år.

– Det nya stallet ger inte några nya intäkter. Dels tillkommer en hyra, dels behövs mer personal och en del andra kostnader. Det kommer att vara helt omöjligt om vi inte höjer ridpriserna, säger Birger Öhman.

Han är kritisk till den 300 kvadratmeter stora ytan för omklädningsrum, bastu och konferensrum som planeras på övervåningen.

– Det blir en lyxanläggning för vuxna. Ponnybarnen kommer inte att ha någon större glädje av den nya anläggningen eftersom de blir kvar i det gamla stallet.

Järfälla kommun satsar 20 miljoner kronor i år och 23 nästa år på det nya stallet. Tanken är att bygget ska påbörjas i mars nästa år och vara färdigt 2016.

Kultur- och fritidsdirektören i Järfälla kommun, Torbjörn Neiman, skriver att driften av den nya ridanläggningen ska bekostas av en ”ökad hyreskostnad” men samtidigt ska Järfälla ryttarförening få ett ”kraftigt utökat driftbidrag”.

– Vi har inte något papper än på vad hyran blir och det kan såklart vara ett bekymmer. I de diskussioner vi har haft med kommunen har vi fått veta att vi får åtminstone 25 procents hyresreducering. Men vi vet föreningar som har fått uppåt 75 procent, säger Christa Löwl, ordförande i Järfälla ryttarförening.

Hon ser inte det nya stallet som en lyxanläggning.

– Dagens omklädningsrum är ett hån, slitna och dåligt underhållna. Det finns knappt omklädningsrum för personalen heller, det är uruselt. Det nya stallet ser ut som en nutida idrottsanläggning ska göra.

Christa Löwl ser en potential att öka intäkterna med hjälp av den nya anläggningen.

– Vi ser goda möjligheter att ha sommarläger. Med hjälp av omklädningsrummen kan vi också ha dagverksamhet där deltagarna kan duscha av sig innan de åker till jobbet.

Med det nya stallets anpassning för funktionshindrade ser hon också andra möjligheter.

– Vi har kollat mycket på Södertälje ridklubb där ett gäng funktionshindrade har stallet och ridskolan som sin dagliga arbetsplats. De får en vettig arbetsuppgift samtidigt som det lyfter verksamheten. Något sådant skulle man kunna tänka sig här också.

Järfälla ryttarförenings styrelse rekommenderar att föreningen köper och tar över ridskoleverksamheten.

För att kunna ta ett beslut kallas medlemmarna till ett extra möte i Säby café klockan 16.00 på söndag.

Fakta

70 kronor dyrare

Så här beräknar Birger Öhman att kostnaderna ökar:

Antalet boxar ökar från 11 till 47 och kräver ökade kostnader på totalt 1, 7 miljoner kronor.

Fördelat på omkring 600 ryttare kommer lektionspriset att behöva höjas med omkring 70 kronor.

Det innebär att en ponnylektion skulle kosta 345 kronor och en vuxenlektion 400 kronor.

Fakta

Oklart vad den nya hyran blir

Järfälla kommun satsar 43 miljoner kronor under 2014 och 2015 på att bygga ett nytt stall på Säby gård.

I satsningen ingår förutom det nya stallet en ombyggnad av det gamla.

I nuläget står flera hästar i spiltor. Efter ombyggnaden blir det 21 boxar för ponnyer i det gamla stallet och 26 boxar i det nya stallet.

På det nya stallets övervåning planeras omklädningsrum, duschar, bastu, kök och konferensrum.

Vilka de exakta hyresvillkoren blir har kommunens politiker ännu inte beslutat.