Rödstu Hage får åkpark

Sparkcykel 14-årige Max Ringbom och hans kompisar har skrivit ett medborgarförslag där de efterlyser en åkpark för sparkcykel. Kommunen tycker att idén är bra och ett första möte har redan ägt rum där ungdomarna har fått komma med förslag om hur hopp och rails ska utformas.

– Nu ska vi förbereda åkparken i Rödstu Hage efter ungdomarnas önskemål och försöka se till så att de får en trevlig plats att vara på, säger Kenneth Jansson på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka.

Åkparken ska stå klar under våren. Ungdomarna får därefter hjälpa till med att ta hand om anläggningen.