S vill se fotboll på skolgårdar

fotboll Socialdemokraterna har lagt en motion där de föreslår att fler möjligheter till idrott på Kungsholmen skapas genom att konstgräs eller så kallade kulanläggningar anläggs på skolgårdarna.

Kungsholmens grundskola, Eiraskolan, Rålambshovsskolan och Kullskolan bör få konstgräs och ytorna ska göras bokningsbara i stadens bokningssystem på kvällstid eller delar av kvällstid, tycker Emilia Bjuggren (S) och Jari Visshed (S).

Kommunstyrelsen har skickat ut ärendet på remiss och i kväll tisdag tas det upp i idrottsnämnden.

Idrottsförvaltningen är positiv till att ”markytor, inte minst skolgårdsytor, utvecklas med möjligheter för organiserad idrott liksom spontan motionsverksamhet”, men konstaterar också att det ”enligt rådande ansvarsfördelning” är SISAB (Skolfastigeter i Stockholm AB) som har ansvaret för investeringar och drift på skolmark.