Simtider för kvinnor får nej

Simning Socialdemokraterna föreslår särskilda tider reserverade för kvinnor i Husbybadet, något som finns i Tenstas och Skärholmens simhallar. Det möjliggör för kvinnor som inte vill bada med män att lära sig simma och motionera i vattnet, menar Emilia Bjuggren.

Idrottsförvaltningen säger dock nej eftersom det skulle bli för dyrt att täcka för den stora glasväggen i äventyrsbadet. Det finns redan grupper för kvinnor i den mindre undervisningsbassängen.

Ärendet kommer upp i idrottsnämnden tisdagen den 17 december.