Skida i Lida – året runt

Krister Kalte, Per-Åke Yttergård och Anders Blomquist på toppen av slalombacken – 50-talet meter från det som planeras bli entrén till skidtunneln.
Krister Kalte, Per-Åke Yttergård och Anders Blomquist på toppen av slalombacken – 50-talet meter från det som planeras bli entrén till skidtunneln.
Så här ska det se ut inne i skidtunneln i Lida friluftsgård.
Så här ska det se ut inne i skidtunneln i Lida friluftsgård.
I höst kan det bli byggstart för skidtunneln i Stockholm Skicenter i Botkyrka om bara pengarna finns.

– Världens längsta skidtunnel vid Lida lär locka skidåkarna, tror Svt-experten Anders Blomquist.

I strålande solsken och dryga 20 plusgrader presenterade Botkyrka kommun i onsdags planerna på en 2 085 meter lång skidtunnel i Lida friluftsområde: En i huvudsak nedgrävd tunnel för 120–130 miljoner kronor, som året om ska hålla 0-gradig lufttemperatur och -2 i snön.

I Lida värdshus samlades byggherrar, entreprenörer, investerare och idrottsfolk – företrädda av bland andra långloppsparet Jerry Ahlin och Laila Kveli, Svt:s expertkommentator Anders Blomquist och Svenska skidförbundets nordiska chef Per-Åke Yttergård.

På baksidan av toppen på Lidas slalombacke ska entrén ligga. Tunneln ska följa sträckningen för det som i dag är södra elljusspåret. Anders Blomquist sprang spåret före mötet, han har en del små synpunkter men är i huvudsak positiv till kuperingen.

– Med en förnuftig entreprenör som gör rätt grejer finns det alla förutsättningar för att skidtunneln blir bra, säger han.

Både han och Per-Åke Yttergård, säger att skidsporten utvecklas mycket just nu och blivit allt mer än folkhälsotrend. Skidåkning inomhus går helt i linje med utvecklingen, menar de.

– Ingen ifrågasätter att ishockey spelas i hallar eller att fotboll spelas på konstgräsplaner. Skidsporten växer i popularitet. Det finns en efterfrågan som vi bättre bör ta vara på, säger Per-Åke Yttergård.

För Botkyrka kommun återstår nu att hitta en byggherre och någon som vill driva anläggningen. Kostnaden för tunneln beräknas till 120–130 miljoner kronor. Under sommaren är det fritt fram att lämna in anbud. I augusti ska tjänstemän i Botkyrka kommun göra en selektering och inleda förhandlingar för att i nästa steg göra en offentlig upphandling.

– Vi tror att branschfolk kan detaljerna bättre än vi, därför har vi valt den här vägen, förklarade Anders Kuylser, upphandlingschef på kommunen.

Lida är ett av Storstockholms mest besökta friluftsområden och strålande vinterdagar är uppåt 10 000 personer där för att åka skridskor, pulka, åka utför eller skida i spåren.

– Sedan 40-talet har det åkts skidor här. Vi känner att Lida innebär ett förpliktigande och vill med en skidtunnel utveckla området och hålla intresset för skidåkning vid liv, summerar Jens Sjöström (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och tillägger att det finns en bred politisk uppslutning kring att bygga väldens längsta skidtunnel i Botkyrka.

– Det här mötet är elddopet, säger Krister Kalte, vd för kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB.

Botkyrka kommun är klar med förarbetet. Allt från en miljökonsekvensbeskrivning till geofysiska utredningar har genomförts. Dessutom har 9 000 Vasaloppsåkare intervjuats om vad de förväntar sig av en skidanläggning av den här storleken.

– Nu inväntar vi svar på hur projektet kan finansieras, säger Krister Kalte. Vi hoppas ha svar till hösten eller senast nästa vår. Utan pengar blir det ingen skidtunnel.

Fakta

2 085 meter lång och 9 meter bred

Längd: 2 085 meter och blir då världens längsta.

Bredd: 9 meter med plats för fyra klassiska spår och en mittsträng för skate.

Kapacitet: Under en dag ska 8 000 åkare kunna åka i tunneln

Målgrupp: Allt från elitåkare till motionärer och barn. 2.5 miljoner människor bor inom en radie på 18 mil frånLida.

Nyttjare: I Stockholmsdistriktet finns 20 000 Vasaloppsåkare. I planerna ingår att ha skidåkning som tillval på gymnasiernna i Botkyrka och i Huddinge.

Fakta

Från idé till genomförande

Redan 2007 väcktes tanken på en skidanläggning.

Fram till idag har Botkyrka kommun genomfört en miljökonsekvensbeskrivning, geofysiska utredningar och tittat på dispenser för strandskydd.

Dessutom har 9 000 Vasaloppsåkare intervjuats om vad de väntar sig av en skidanläggning.

Nu är det bara finansieringen som återstår.

Kommunen vill också se om överskottsenergin från kylanläggningen kan användas till att driva Friluftsgården.