Skidspåren klara att tas i bruk

SKIDOR Nu är det läge att valla skidorna. Skidspåren i Alby friluftsområde är nypreparerade. Det rör sig om enkilometersslingan på ängarna, och även fyra kilometer i elljusspåret.

När isen blivit tillräckligt tjock kommer det att plogas och spåras över sjön till Gammelström, Höjden, Långsjön och Stensjön.