Debatt: ”Skynda på bygget av Bällstahallen”

Friidrottshall Sollentunavallen
Flera av västerorts ungdomar pendlar till Sollentuna friidrottshall för att träna.
Flera barn ”slutar träna rekordtidigt” och bygget av friidrottshallen Bällstahallen måste skyndas på, skriver Hässelby SK och Bromma IF till Stockholms stad.

Hela skrivelsen från Hässelby SK och Bromma IF till Stockholms stad:

”Det unika med friidrott är att man kan börja med sporten i vilken ålder som helst, ung som gammal och oavsett kön. Detta till skillnad mot i till exempel lagidrotter där det, om du inte börjat som 6-8-åring, kan vara svårt att komma in i lag och träningsgrupper. Friidrotten välkomnar alla och man är aldrig för gammal för att börja med friidrott och ingen får beskedet att ’man inte platsar’. En annan aspekt är att kostnaden för att vara med och träna friidrott är låg i jämförelse med andra idrotter. Så att idrotten kan verka för att aktivera alla ungdomar och skapa en arena att mötas på över alla ålders- och socialekonomiska grupperingar.

I helgen som gick hölls IUSM i friidrott. Alltså inomhus-SM i friidrott för ungdomar 15-16 år. Vi har SM, men kan inte träna i västerort vintertid. Snö och isfläckar täcker våra idrottsplatser och friidrotten är fortfarande klassad som en sommaridrott. Konsekvensen blir att Hässelby SK, en av Sveriges bästa och största friidrottsklubbar, hemmavid enbart har tillgång till den minsta typen av gymnastiksalar i närbelägna skolor. Det fungerar inte.

Bromma IF har samma problem på Stora Mossen, Ängby, Kristineberg och Spånga. Bromma IF har till exempel fler än 600 aktiva ungdomar av vilka cirka 20 procent utgör ungdomar som är 14 år och äldre. Vintertid har den ålderskategorin inte fungerande träningsmöjligheter i närområdet. De behöver ordentliga träningsmöjligheter.

Våra femton- och sextonåringar pendlar till Sätrahallen eller till Sollentunahallen. Det tar cirka en och en halv timma från dörr till dörr, enkel resa. Med kollektiva färdmedel. Med bilburna föräldrar likaså. Rusningstrafiken gör inte livet enklare för ungdomarna som helst skulle vilja träna friidrott på Kungsholmen, i Bromma, Hässelby, Spånga, Vällingby eller i västerort för övrigt.

Numera vet alla hur viktigt det är med fysisk träning för barn och unga. Vi vet vad träning i unga år betyder för hälsan i resten av livet. Men istället för att underlätta för ungdomarna som vill ägna fritiden åt friidrottsträning, låter vi de långväga resorna till träningshallar i Stockholm drabba de viktigaste åldersgrupperna. Trots att vi vet att tillgänglighet, avstånd och möjlighet till transporter är faktorer som påverkar och gör att barn kan tvingas avstå från sin sport.

Vi vet att våra ungdomar även prioriterar skolan och att skolan är viktig för dem. Vi som föreningar tycker detta är helt rätt men har inte alltid lätt att övertyga dem att kombinationen av huvud och kropp (skola/idrott) är den bästa. Vi försöker därför att hjälpa dem så gott det går men får oftast utmaningar när det gäller att ’trolla bort’ långa restider.

Riksidrottsförbundet visar att åldersgränsen för barn som slutar med idrott går ner mot rekordlåga siffror. Vi, idrottsklubbar, politiker och tjänstemän, bör göra allt som står i vår makt för att barnen ska börja träna, fortsätta att träna och älska att träna.

Vi behöver en träningshall för friidrott i Västerort och vi behöver den så fort som möjligt. Allt fler ungdomar går förlorade för friidrotten för varje ny årskull som drabbas.

Det är fint att Sollentuna kommun har byggt en ny friidrottshall, men det avhjälper inte problemet med de långa resvägarna. Behovet av en hall här i Västerort ökar steg för steg i takt med den kontinuerliga befolkningsökningen som sker.

Vi är innerligt glada för planeringen av en friidrottshall i Bällsta, men vi ber er att snabba upp projektet. Om friidrotten ska kunna locka till sig ungdomar och om vi ska lyckas behålla dem i sporten för att kunna ge dem hälsa och meningsfull fritid, ber vi samtliga partier – att bidra till att hallen i Bällsta byggs så snart det bara går. De bästa idéerna är de man genomför…

För västerorts ungdomar!”

Hässelby SK och Bromma IF