Snart beslut om skidtunnel

Skidor Botkyrka kommun går vidare med tre intressenter i förhandlingsupphandlingen av Stockholm ski­center, den två kilometer långa skidtunneln som planeras i Lida friluftsområde. Kommunens projektledare Anders Nilsson vill emellertid inte avslöja vilka de tre investerarna/byggherrarna är.

– Vi är nu i slutskedet av dialogen för att sedan välja ut den intressent som kommit med det bästa förslaget. Min förhoppning är att vi kan ta upp hela förhandlings­upphandlingen, det vill säga ha uppgörelsen klar och slut­förhandlad för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari 2014, säger Anders Nilsson.