Sollentuna botten på idrott

Idrott Sollentuna tillhör länets sämsta idrottskommuner, enligt en undersökning som företaget Idrottens himmel har gjort. Sollentuna hamnar på plats 23 av 26. Företaget har undersökt vilka förutsättningar kommunerna ger att utöva idrott. Man har granskat hur stor andel av kommunens utgifter som läggs på idrott, hur många invånare som får samsas om idrottsanläggningarna och bollhallarna, hur många elitlag och hur höga sjuktal kommunen har.

Sollentuna får 15 av maximala 30 poäng. Bäst är Nacka som får 24 poäng.