Solnas nyanlända får sex- och hälsoutbildning

12 timmars extra utbildning satsas på varje nyanlända – då står hälsofrågor i fokus.
12 timmars extra utbildning satsas på varje nyanlända – då står hälsofrågor i fokus.
Samhällsorientering kring svenska värderingar och HBTQ-kunskap står redan på schemat. Nu utökas utbildningsprogrammet för flyktingar och andra nyanlända i Solna, som även får lära sig om sex och hälsa.

Sedan tidigare får varje nyanländ i Solna 60 timmar med samhällsorientering för att lättare komma in i det svenska samhället. Nu utökas tiden med ytterligare 12 timmar, där fokus framförallt ska ligga på hälsa och mående.

Enligt Lars Rådén (M), ordförande i socialnämnden, ska satsningen ses som en del av arbetslinjen.

– Det är en del av våran arbetslinje. Vi är måna om att de nyanlända kan delta och komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Hälsan är viktig och en del som kommer hit mår ju dåligt och lider man av ohälsa så kan man inte delta i samhällsintroduktionen, säger han.

Let’s talk about sex

I utbildningen pratar man om måendet men även om sexuell hälsa.

– Det är ganska traditionell sexualupplysning som man kanske inte fått med sig från där man kommer ifrån. I det ingår även information om vård, barnavård, vaccineringar och vård kopplat till familjen. Man får förklarat för sig hur vårdsystemet fungerar så man får rätt vård i rätt tid, säger Lars Rådén.

Metoden har tidigare prövats inom landstinget med gott resultat, menar Lars Rådén.

– I Solna har vi tyckt att det varit lite dyrt innan, men nu tycker vi att vi hittat en bra modell där vi lägger hälsoutbildningen tillsammans med samhällsorienteringen.

Utbildas på hemspråket

En del av utbildningen ges på de nyanländas hemspråk uppe i Hagalund där Hermods bedriver SFI-undervisning sedan tidigare. De vanligaste språkgrupperna som kommer till Solna just nu är arabiska samt tigrinja, som pratas i Eritrea.

Läs mer: Nyanlända ska HBTQ-utbildas

Läs mer: Nyanlända ska utbildas ute på byggena