Sportcentret växer till ett tennismecka

Skissen visar hur Tyresö sportcenter ska se ut efter planerad utbyggnad. Till vänster två nya grusbanor utomhus. Hallens tillbyggnad är den del som vetter mot Tyresövägen där man även vill bygga en parkeringsplats. Brunnberg & Forshed arkitektkontor
Skissen visar hur Tyresö sportcenter ska se ut efter planerad utbyggnad. Till vänster två nya grusbanor utomhus. Hallens tillbyggnad är den del som vetter mot Tyresövägen där man även vill bygga en parkeringsplats. Brunnberg & Forshed arkitektkontor
Nicklas Manns, ordförande i Trollbäckens TK, och klubbchefen Thomas Jacobsson.
Nicklas Manns, ordförande i Trollbäckens TK, och klubbchefen Thomas Jacobsson.
Trollbäckens Tennisklubb står i startgroparna för att bygga om Tyresö Sportcenter till ett Mecka för racketsport.

Om allt går i lås är anläggningen klar om ett år. Kostnaden beräknas till 20–25 miljoner kronor.

Nicklas Manns och Thomas Jacobsson sitter med var sin kopp kaffe i serveringen i Tyresö Sportcenter. Herrarna nästan lyser av entusiasm när de berättar om sin stora vision som de hoppas och tror snart ska bli verklighet.

– Kommunen växer och klubben växer, säger Manns. Vi satsar på att bygga ut sportcentret så att vi kan ta emot alla som vill spela tennis, det kan vi inte göra i dag. Vi vill samla all verksamhet under samma tak.

Manns är ordförande i Trollbäckens Tennisklubb som äger Tyresö Sportcenter. Jacobsson är klubbchef. Verksamheten drivs ideellt.

Det ska dock påpekas att en del återstår att lösa innan bygget kan få klartecken.

– Vi är inne i slutfasen när det gäller bygglovsförhandlingar, säger Manns.

Dialogen med kommunen är pågående.

– Man kan lugnt säga att kommunen är positivt inställd, säger Jacobsson.

Rackethallen ska få en 93×23 meter stor tillbyggnad mot Tyresö­vägen. Dessutom ska två grus­banor med läktare byggas utanför hallen.

Totalt får anläggningen nio tennisbanor. Dessutom byggs en 20×10 meter stor bana för padeltennis som kan beskrivas som en mix av tennis och squash. Det blir även två nya squashbanor.

En grusbana för tennis ska finnas inne i hallen. Något som är mycket ovanligt i Sverige.

– Med den hoppas vi locka svenska toppspelare att träna här, säger Manns.

Nybyggnationen beräknas kosta 20–25 miljoner kronor. Klubben planerar att teckna egna lån, men finansieringen är inte helt klar.

– Vi har en korg med lösningar, säger Manns. Vi behöver fler sponsorer. Och vi har ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet och Boverket. Och så behöver vi ekonomisk hjälp av kommunen.

Planen är att det ombyggda sportcentret ska stå klart i början av 2014. Men Manns är medveten om att det kan ta längre tid. Det kan exempelvis hända att bygget överklagas.

– Jo, men jag räknar ändå med att det värsta scenariot är att bygget försenas max ett år.

– Det kommer att bli av, säger Thomas Jacobsson utan minsta tvivel i rösten.

Fakta

Spelade på filtbanor i två tält

Trollbäckens Tennisklubb äger Tyresö Sportcenter (tidigare Tyresö Rackethall).

Klubben bildades 1959. Då hade man endast grusbanor utomhus vid Persudde och Skrubba.

Sedan flyttade man till Trollbäckens IP och spelade i två barracudatält med totalt tre filtbanor.

Rackethallen invigdes 1982.

Klubben har drygt 1 000 medlemmar i åldrarna 3–95 år.