Squasbanor på gång under bron

squash Utveckla platsen under Tranebergsbron genom att anlägga squashbanor. Den idén dök upp som ett medborgarförslag i somras.

Stadsdelsnämnden håller med om att ytorna under och intill bron har potential att utvecklas och bli mer livfulla och ”attraktiva offentliga rum” och beslutade nyligen att bereda förslaget och genomföra en medborgardialog om platsen alldeles norr om båthamnen vid Adlerbethsgatan.