Stockholm kan få 26 nya sporthallar

IDROTT Företaget Kaywe har specialiserat sig på att bygga studentbostäder och bredd- idrottshallar i samma byggnad på grusplaner och outnyttjad mark. Nyligen har företaget identifierat 13 platser i Stockholmsregionen där man hoppas få bygga studentbostäder och upp till 26 idrottshallar, eftersom det kan gå att bygga hallar i två våningar.

– Det är en stor utmaning att komma ikapp standarden och utbudet i övriga landet så vi välkomnar alla idéer som ger nya anläggningar, säger Stockholms Idrottsförbunds ordförande Peter Larsson.