Stockholm kanske söker OS

VINTERSPORT I förra veckan anmälde Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Stockholm till Internationella Olympiska Kommittén (IOK) som möjlig värdstad för vinter-OS och Paralympics 2022.

Fortsatta utredningar ska visa om projektet håller eller inte. Om det håller så ska en ansökan lämnas till IOK den 14 mars 2014. Den ska sedan fördjupas i januari 2015 då också frågan om statliga ekonomiska garantier ska vara avgjord.

Den 31 juli 2015 utser IOK värdstaden för vinter-OS 2022.