Stor hallbrist enligt ny kartläggning

Anläggningar 61 procent av föreningarna i Huddinge anser att de saknar tillgång till anläggningar och andra idrottsmiljöer. Mer än hälften anger att anläggningarna är i behov av upprustning. Det visar en unik kartläggning som Stockholms Idrottsförbund har gjort tillsammans med Huddinge Idrottsallians under hösten. Enligt Stockholms Idrottsförbund borde planeringen av idrottsanläggningar i framtiden vara lika självklar som planeringen av förskolor och busshållplatser. Det framgår i förbundets remissvar med anledning av revideringen av kommunens idrottspolitiska program.