Satsar 8,6 miljarder på idrott och kultur

ANLÄGGNINGAR Moderaterna i Nacka vill satsa på anläggningar. Till 2030 handlar det om investeringar på 8,6 miljarder till nio sport-/bollhallar, ishall, simhall, fotbollstält och sex konsträsplaner. Även bibliotek och kulturhus/konsthall ingår i lokalförsörjningsplanen.

”När vi växer så har vi råd med de här framtidssatsningarna”, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) i ett pressmeddelande.