ANNONS

Sjöstan ska få konstgräsplan

ANNONS

FOTBOLL I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att Hammarby fotboll vill att idrottsnämnden ska skjuta till mer pengar eller omprioritera så att fler av Södermalms grusplaner kan få konstgräs.

Nu ser åtminstone Hammarby sjöstad ut att få en 5-mannakonstgräsplan 2014. Exploateringskontoret planerar att anlägga en sådan vid den blivande Anders Franzéns park.