Till våren rullas det nya konstgräset ut

Rolf Håkansson litar på att politiker och tjänstemän hinner få Össeby IP klart till den 1 maj nästa år.
Rolf Håkansson litar på att politiker och tjänstemän hinner få Össeby IP klart till den 1 maj nästa år.
Brottby SK är lovade konstgräs och belysning på Össeby IP till den 1 maj 2016.

– Jag utgår från att politiker och tjänstemän har koll och tänker inte oroa mig, säger Rolf Håkansson, klubbens ordförande.

Om man ordagrant läser det uppdrag som fritidsförvaltningens givit samhällsbyggnadsförvaltningen så kan man ana oråd. Upprustningen på Össeby IP ser redan nu ut att bli försenad.

I beställningen står: ”Förberedande markarbeten kan påbörjas senast den sista september och anläggningen ska vara färdigställd och godkänd senast den 1 maj 2016.”

– Oj, sista september, säger Rolf Håkansson. Ja, det är ju snart.

– Vår ambition är att forcera ärendet, säger Pernilla Järveroth, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns ingen låsning vid ”den sista september”, utan vi försöker ligga på för att arbetet ska komma igång så snart som möjligt.

Som tidigast kan ett startskott ges efter den 14 oktober. Då har kommunfullmäktige haft sitt möte och teknik- och fastighetsutskottet godkänt upphandlingsunderlaget.

Hur långt samhällsbyggnadsförvaltningen har nått i ärendet är nästa fråga.

Jonas Bergquist, tillförordnad fastighetschef, vill inte spekulera i när man kan inleda arbetet och säger att ”vi grottar i det här nu”. Efter att ha läst kultur- och fritidsförvaltningens beställning en extra gång kommer han fram till att det är en felskrivning.

– Det ska stå tidigast den sista september och det beror på att de fortfarande spelar matcher på plan. Det är en felskrivning.

Så det finns inga hinder att inleda markarbeten i oktober?

– Nej, säger Jonas Bergquist. Och viktigare än när vi kommer igång är att vi blir klara i tid.

Jerri Bergström (S), ledamot i fritidsnämnden, är dock bekymrad över beställningen. I budgeten är 9,1 miljoner kronor avsatt.

– Det finns ingen inhägnad i beställningen, vilket vi vet behövs, säger han. Däremot har det tillkommit läktardel, matchtavla och byggnad för café med sekretariat och speakerfunktion. Det finns inga politiska beslut om sådant. Och vad räcker 9,1 miljoner till? Att anlägga konstgräs har en tendens att bli dyrare än planerat. Det är ju även beslutat om löparbanor och maskinpark med verkstadsbyggnad. Jag är rädd att kostnaden kan dra iväg, eller att vi får backa på några punkter.

Räcker 9,1 miljoner kronor, Jonas Bergquist?

– Det är som att svara på frågan: ”vad kostar ett hus?” Det blir gissningar och spekulationer från min sida och det ogillar jag.

Vet ni om det krävs mycket markarbete på Össeby IP, har det gjorts förstudier?

– Nej. Vi vet inte hur det ser ut under planen.

Att det inom Brottby SK dröms om en häftig upprustning är givet.

– Det händer inte ofta att Vallentuna kommun satsar 9,1 miljoner i Brottby, säger Rolf Håkansson. Brottby ses som en avkrok och vi är väldigt positiva till att det sker. Jag utgår från att politiker och tjänstemän har koll och tänker inte oroa mig. Om det sedan skulle bli någon veckas försening kan vi ta det, då får våra lag träna ytterligare några dagar på Vallentuna IP.

Fakta

En omfattande beställning

Beställningen:

Samordning för utförandet mellan entreprenör och Idrott och friluftsenhet.

Anläggande av en konstgräsplan som är godkänd för breddspel enligt Svff:s krav och rekommendationer för tävlingsspel.

Godkänd belysning enligt Svff:s krav och rekommendationer för tävlingsspel.

Maskinpark för skötsel av konstgräsanläggning på Össeby IP.

Verkstadsbyggnad för maskinparken.

Byggnad avsedd för sekretariat med ljud och speakerfunktion och café samt matchtavla.

En läktardel efter ena långsidan.

Anläggande av 4 stycken 100-meters löparbanor på ena långsidan.