(rubrik saknas)

Fakta

Tips för att undvika stöld

Skaffa ett ordentligt lås.

Ställ in cykeln i ett förråd eller inomhus om det är möjligt.

Fäst låset i cykelstället eller annat fast material.

Klistra över eller dölj märket på dyra cyklar.

Skaffa en ID-märkning på cykeln och skriv ner ramnumret.

KÄLLA: www.forsakra.net