Min lokala hjälte

Tommy Jacobson i skattetvist

Fotboll Tommy Jacobson som nyligen hoppade av posten som styrelseordförande i Djurgården fotboll är i en tvist med Skatteverket.

Han lät sitt företag installera säkerhetsutrustning i sin bostad. Orsaken var att företaget inte skulle bli lidande på grund av incidenter som skulle kunna drabba honom på grund av hans engagemang i Djurgården.

Skatteverket går inte med på argumenten utan anser att han ska förmånsbeskattas. Tommy Jacobson ber om uppskov att betala skatten tills förvaltningsrätten har avgjort saken.