Tonåringar på ön kvar i föreningar

Skiss på nya idrottshallen vid Torsviks skola.
Skiss på nya idrottshallen vid Torsviks skola.
På Lidingö är tonåringar fortfarande ganska aktiva i föreningslivet.
- Här är det tillgången på idrottsytor som utgör flaskhalsen, säger Maria Klingefjord, föreningsansvarig, Lidingö stad.

En förkrossande majoritet av sjuåringarna på Lidingö – 86 procent – är aktiva i någon föreningsidrott på ön. Sedan sjunker det drastiskt. Bara 60 procent av högstadieungdomarna och hälften av de som går på gymnasiet är fortfarande aktiva inom föreningsidrotten. Detta enligt en undersökningen Ung Livsstil som genomfördes i flera kommuner 2015.
Trots tappet är det fortfarande en hög siffra om man jämför med övriga landet.
– Många Lidingöfamiljer har råd att finansiera ökade medlemsavgifter och stadens hälsovision påverkar medborgarna, resonerar Maria Klingefjord föreningsansvarig, Lidingö stad.
Lidingö stad har en hälsoprofil och vill att unga ska kunna idrotta på ön. Gärna i föreningslivet. Idrottsrådet som består av öns föreningar utreder till exempel nu i höst om en gemensam ungdomsledarutbildning skulle kunna bidra till att behålla fler ungdomar i föreningslivet.

Barn hamnar i medlemsköer istället för att få utöva sin hobby

Problemet på Lidingö är inte att vilja att idrotta saknas bland unga. Det är bristen på hallar, planer och andra anläggningar som ställer till det.
– Med över 9000 medlemmar i föreningslivet, är det tillgången på idrottsytor som utgör flaskhalsen för att utöka föreningsverksamheten, säger Maria Klingefjord.
– Flera barn hamnar i medlemsköer istället för att få utöva sin hobby och tonårsgrupper riskerar att försvinna på grund av lokalbrist.

Fakta

Idrottsanläggningar på gång på Lidingö

✔️Ny simhall – klar 202.
✔️Idrottskluster i Högsätra, bland annat med multihall och flyttbar läktare.
✔️Lidingövallens idrottsområde får i år en fullstor 400-meters bana.

Fakta

På önskelistan

Ungdomar vill ha: 

?Äventyrsbad, fotbollsplan, gym, simhall och skidbacke. (Enligt undersökningen Ung Livsstil).

Föreningar vill ha:
?Badmintonhall för barn och seniorer.
?Gymnastikföreningen GT Vikingarna vill bygga en egen anläggning men saknar mark.
?Öns kampsportklubbar vill ha eget utrymme.
?Inomhusbollsporterna saknar arena med läktare.
?Entreprenörer trycker på och vill starta, till exempel paddeltennis.