Träningar hotas om vintrarna blir vita

Om vintrarma blir vita kommer det inte vara möjligt att träna på Vallentuna IP:s västra konstgräsplan.
Om vintrarma blir vita kommer det inte vara möjligt att träna på Vallentuna IP:s västra konstgräsplan.
Fotbollsspelare i Vallentuna får i framtiden begränsad möjlighet att träna vintertid.

Det är konsekvensen av fritidsnämndens beslut att annat ska prioriteras före snöröjning av konstgräsplaner på Vallentuna IP.

Vintern har dragit sig tillbaka tidigt i år. Spelare och ledare i Vallentunas fotbollsklubbar lär be böner om att det förblir is- och snöfritt i många år. Blir det vargavintrar är fotbollen rejält utfryst.

2013/14 berövades Vallentuna BK och Vallentuna Dam på halltider, bland annat motiverat med att fotboll är en utomhussport. Trots löften om fler halltider denna vinter blev det inte så.

Nu har fritidsnämnden beslutat att inte tillmötesgå fotbollsklubbarnas önskemål att båda konstgräsplanerna på Vallentuna IP ska snöröjas från vecka 4.

– Förvaltningen och nämnden säger bara nej. Det finns ingen som helst vilja eller flexibilitet. Det syns kanske tydligast hur fotbollen drabbas, men alla föreningar i kommunen är drabbade av oviljan, säger Anders Bydén, kassör i Vallentuna Dam.

Nämndens beslut kan sammanfattas med att förvaltningen vintertid ska prioritera säsongsbunden aktivitet som plogning av is på Vallentunasjön och spårning av skidspår.

Spontanidrottandet har ställts mot föreningsidrotter. I en föreslagen prioriteringslista från fritidsförvaltningen i december hamnade ”isvård och skötsel ishallarna” på sjunde plats och ”frilägga en konstgräsplan på Vallentuna IP från snö” på åttonde.

Listan återremiterades då den väckte enorm vrede bland föreningarna. I förslaget som nämnden godkänt är siffrorna utbytta mot punkter. Snöröjning av en konstgräsplan ligger även då sist på listan.

– Det är ingen inbördes ordning, säger Lars Carlsson (C), sedan årsskiftet ny ordförande i fritidsnämnden.

– Det är en prioriteringslista, men utan prioritering. Det betyder i min värld att man gör som man vill, säger nämndledamoten Jerri Bergström (S) som är starkt kritisk till prioriteringen.

Klubbarna är besvikna.

– Alla skyller på alla. Ingen tar ansvar, säger Anders Bydén.

– Man blir väldigt trött av att ständigt bli motarbetad. Vi har kommit med flera förslag på lösningar, erbjudit oss att utföra arbete etcetera. Allt möts av ”nej, nej, nej”.

Förutom att förvaltningen överger den västra konstgräsplanen när den är snötäckt, befarar klubbarna att den östra konstgräsplanen snöröjs i sista hand.

– Så blir det. Förr hade personalen på idrottsplatsen möjlighet att ploga på helgerna, men det ska man inte heller göra nu, säger Anders Bydén.

– Det är bara en kort vinterperiod som förvaltningens arbete riktas mot spontanidrott. Jag menar att den är viktig för att leda in Vallentunabor i den fina förenings-idrott som finns i kommunen, säger Lars Carlsson.

Kan Vallentunas fotbollsklubbar samsas om den östra konstgräsplanen en vit vinter?

– Jag ska sätta mig in i den frågan. I april ska vi träffa föreningarna för att samla in deras önskemål, säger Lars Carlsson.

Fakta

Priolistan för vinterunderhåll

Löpande underhåll och daglig skötsel av fritidsnämndens anläggningar.

Plogning av Vallentuna IP samt spårning av motionsspåret.

Plogning av naturisbana på Vallentunasjön.

Spårning av skidspår Össeby IP.

Spårning av skidspår Vallentuna Golfbana, Veda.

Spårning av skidspår Vallentunasjön.

Snörja en konstgräsplan på Vallentuna IP från vecka 4.

Källa: Vallentuna kommun