Trollbäckens idrottsplats sjunker

Idrottsplatsen i februari i år.
Idrottsplatsen i februari i år.
Renoveringen av nedslitna Trollbäckens idrottsplats har skjutits upp.

Orsaken är att marken på den nordöstra sidan har sjunkit med 40 centimeter, och risken är stor att det fortsätter.

Trollbäckens IP:s friidrottsarena är sliten. Banorna är så hårda att löparna riskerar att få benhinneinflammation.

Därför beslutade kommunen att arenan skulle renoveras till en kostnad av fem miljoner kronor. Arbetena skulle ha startat under sommarlovet och vara avslutade i höst.

Nu blir det inte så. Renoveringen är uppskjuten på grund av att Trollbäckens IP sjunker.

Mätningar som gjorts under våren visar att marken satt sig, eller sjunkit, med upp till 40 centimeter. Den nordöstra sidan är värst drabbad. Risken är stor att marken kommer att fortsätta sjunka.

Inga nya löparbanor kan anläggas eftersom lutningen skulle bli för stor.

– Att marken sätter sig är något som förmodligen pågått i många år, säger kommunens fritidschef Thomas Dennerby. Nu måste det tas nya markprover och markförhållandena ska undersökas.

Mätningarna visar att Trollbäckens IP vilar på en torvskorpa som i sin tur ligger ovanpå ett lerlager. Från ytan ner till berggrunden är det 30 meter.

Förhoppningen är att det med fyllnadsmaterial ska gå att göra marken brukbar.

I värsta fall blir det ingen renovering. I bästa fall kan renoveringen av friidrottsarenan börja den 1 september. Invigningen av den uppfräschade arenan är nu planerad till juni 2017, alltså en försening med tio månader jämfört med den ursprungliga planeringen.

Fotbollens seriespel kommer inte att beröras av arbetena. Däremot drabbas friidrottsklubbarna Tyresö FK och Hanvikens SK.

– Vi har väntat så länge på att arenan skulle renoveras och få nya löparbanor. Det är klart att vi är besvikna, säger Tyresö FK:s ordförande Bernt Vestlund. Nu får vi söka träningstider på andra arenor.

Om renoveringen kan genomföras räcker inte de fem miljoner kronor som avsatts.

– Jag törs inte svara på hur mycket dyrare det blir, säger Thomas Dennerby. Det viktigaste är att vi vill göra detta så bra som möjligt så vi får en fullt funktionell idrottsplats.