ANNONS

Två föreningar kan bli till en

ANNONS

FOTBOLL Förra tisdagen höll Sollentuna United och Sollentuna Fotboll ett gemensamt styrelsemöte där man diskuterade hur en sammanslagning av de två föreningarna skulle kunna se ut.

Föreningarna har också lanserat en hemsida, www.projektfotboll.se, där man löpande kommer att informera om hur arbetet fortskrider. När ett färdigt förslag är framtaget ska föreningarnas medlemmar få ta ställning till det.