Tvingas bort – men Järva MK har hoppet kvar

Järva MK motorklubb Barkarby motorstadion
Järva MK har en stor barn- och ungdomsverksamhet, men vid årsskiftet tvingas klubben bort.
Efter 18 års kamp tvingas Järva MK bort från Barkarby motorstadion i Hägerstalund vid årsskiftet. Banan ligger i ett naturreservat. Att klubben är en motor för biologisk mångfald har inte vunnit gehör hos politikerna.

– Vår verksamhet gynnar den utrotningshotade jättesalamandern och en enorm mångfald av rödlistade insekter, men miljöspåret har inte hjälpt oss. Den 31 december är vi avhysta från området, säger Lars-Åke Atterlönn, vice ordförande i Järva MK.

I flera år har klubben försökt med miljöargument för att få politikerna i stadshuset att tänka om, men hittills alltså utan framgång.

Nära hälften av Järva MK:s omkring 500 medlemmar är under 20 år. Foto: Åsa Sommarström

Nu ska Järva MK lyfta att man gör nytta på flera sätt, inte bara för den biologiska mångfalden.

Stockholms största klubb

– Vi är Stockholms största motocrossklubb och har jättestor barn- och ungdomsverksamhet, och en massa motionsåkare. Dessutom är det bra för området bara att vi finns och har aktivitet här. För tio år sedan var vi utestängda i två år. Då blev det så mycket busåkning i naturreservatet intill att arrendatorn bad att vi skulle få komma tillbaka till banan, säger Jonny Pålsson, ordförande i Järva MK.

I Järva MK:s crosskola är de flesta 6–8 år. Foto Åsa Sommarström

När vi träffar Lars-Åke och Jonny är det tisdagskväll och klubbens crosskola pågår för fullt på 50-banan i områdets sydöstra ände. Samtidigt kör ungdomar på mellanbanan, för 65–80-kubikare, och vuxna på den största banan som är 1,7 kilometer lång.

Ett tidigare skjutfält

Järva MK har drygt 500 medlemmar varav nära hälften är under 20 år. Klubben har även planer på att aktivt bredda sin rekrytering.

– Vi är bara ett par hundra meter från Akalla och vi har haft en del diskussioner med Fryshuset i Husby om hur vi skulle kunna bidra ännu mer socialt till samhället, säger Lars-Åke.

Robert Carlsson, i grön jacka, är tränare för tävlingsgruppen i Järva MK. I bakgrunden syns Akalla, bara ett par hundra meter från motorbanan. Foto Åsa Sommarström

Järva MK har kört motorcross i Hägerstalund sedan 1960-talet. Före det var området ett militärt skjutfält.

Plötsligt i ett naturreservat

Klubbens svårigheter började 1999 då Stockholms kommun beslutade att området som banan ligger i skulle bli ett kommunalt naturreservat.

– Vi införlivades i ett naturreservat utan vår vetskap, säger Jonny Pålsson.

2005 stängdes banan då lagen förbjöd att en motorbana låg i ett naturreservat, men efter två år ändrades lagen och Järva MK kunde återuppta sin verksamhet.

Ingen hjälp från kommunen

Klubben fick motortillstånd av länsstyrelsen till 2022, men beslutet överklagades. Tillståndet kortades och gäller nu till sista december 2017. I beslutet ingick att kommunen skulle hjälpa klubben att hitta ny mark för en motorbana, men någon sådan hjälp har Järva MK inte fått enligt Jonny Pålsson.

– De har inte lyft ett finger, säger han.

Jonny Pålsson och Lars-Åke Atterlönn

Jonny Pålsson och Lars-Åke Atterlönn.

I första hand vill Järva MK att Stockholms kommun flyttar reservatsgränsen och låter motorbanan bli kvar permanent. I andra hand hoppas de på att åtminstone få dispens och kunna vara kvar fyra år till, så som länsstyrelsen ursprungligen beslutade.

Området ska bli park

Då, 2022, ska området göras om till en park – som en så kallad grönytekompensation för att en bit av naturreservatet försvinner när Trafikverket bygger Förbifarten.

– Men de hade inte behövt kompensera just här, säger Jonny Pålsson.

Det blivande parkområdet är tänkt att utgöra en entré till naturreservatet, med en salamanderdamm där motorbanan ligger i dag.

Uppseendeväckande artrikedom

– Men salamandern hade inte ens funnits här om det inte vore för oss. Vi vattnar och rör om i jorden. Det är som ett småskaligt jordbruk och det gynnar massor av arter. I naturreservatet norr om motorbanan – där är det helt dött, säger Jonny Pålsson.

Salamander

Den hotade jättesalamandern stortrivs på Barkarby Motorbana.

Expertisen på området ger motorklubben rätt. Zoologiprofessorn Nils Ryrholm, som bland annat ägnar sig åt insekter och biotopskydd, har inventerat crossbanan och funnit en uppseendeväckande stor artrikedom för ett så litet område. Utöver salamandern och påtagligt många arter av steklar fanns exempelvis 204 olika fjärilsarter, varav sex stycken är rödlistade.

”De har stoppat huvudet i sanden”

Kanske går det att skapa en salamanderdamm på motorbanans område och få det rika insektslivet att vara kvar även utan motorklubbens närvaro. Men då ska det till resurser att sköta området på rätt sätt – något som Järva MK gör i dag.

Ännu har inte Järva MK gett upp hoppet, men det börjar bli ont om tid. De senaste skrivelserna till de styrande politikerna har man inte ens fått svar på.

– De har stoppat huvudet i sanden. Vi har ingen att prata med ens. Det är en riktigt jobbig situation för oss, säger Jonny Pålsson.

Katarina Lühr (MP), miljöborgarråd i Stockholm, förnekar inte att Järva MK verkligen bidrar till den biologiska mångfalden, men hon tror att den går att säkra ändå.

– De åtgärder de gör nu kan göras på andra sätt, det kan vi skriva in i föreskrifterna för området. Och då kan vi få bort den negativa miljöpåverkan som klubben också har i form av buller och att banan är en barriär. Vi vill ha en öppen entré in till naturreservatet och att det blir mer lätt tillgängligt för fler, säger hon.

Fakta

Flyttade till Järva 1966

Farsta MK startades 1959 och ur den bildades Järva MK 1966, då klubben flyttade till Järva.

Klubben är en av Sveriges mest anrika motocrossklubbar och har fostrat flera ungdomar som senare blev både svenska mästare och världsmästare, exempelvis Håkan ”Carla” Carlqvist.

I dag har Järva MK cirka 500 medlemmar, varav nära hälften är under 20 år.

Unga förare från 6-årsåldern börjar på 65–85-kubikare och avancerar till 125–250 kubik och slutligen till klassen 450 kubik.

Barkarby Motorstadion har tre banor och är säsongsoppen från Valborg till oktober (bara lördagar i juli).

Järva MK

Järva MK är en anrik klubb. På en vägg i klubbhuset hänger bilder på världsmästaren Håkan ”Carla” Carlqvist och några andra av klubbens profiler under åren.

Fakta

Många arter försvinner

1999 bildades Hansta naturreservat och Barkarby Motorstadion hamnade inom reservatets gräns.

2005 stängdes banan då lagen förbjöd motorbana i naturreservat, men 2007 öppnades den igen sedan lagen ändrats.

Länsstyrelsen gav motortillstånd till 2022, men det överklagades och kortades till att ta slut den 31 december 2017.

Trafikverket bygger Förbifarten, alldeles nära motorbanan, och tog då en bit av naturreservatet i anspråk. Det ska grönytekompenseras och Stockholms kommun beslutade att det ska ske genom att motorbanan görs om till en park, som en entré till naturreservatet.

Järva MK:s verksamhet bidrar till enorm biologisk mångfald och mängder av arter försvinner när klubben tvingas bort, framför allt under de minst fyra år då marken kommer att stå helt oanvänd innan parken anläggs tidigast 2022.