ANNONS

Tvist om golfmark på väg mot lösning

Den utdragna marktvisten mellan Upplands-Bro kommun och Bro Hof slott kan vara på väg mot en lösning. De två parterna har inlett en dialog för att försöka nå en kompromiss.
ANNONS

I fyra år har kommunen och Bro Hof slott legat i konflikt med varandra om marken som golfbanan är byggd på. Enligt kommunen har bygglovet överskridits och ett naturreservatsområde tagits i anspråk. I slutet av 2009 beslutade man att delar av banan måste flyttas och naturen där återställas. Även länsstyrelsen gick på kommunens linje.

Bro Hof slotts ägare Björn Örås hävdar att man hela tiden haft en överenskommelse med kommunen om banans sträckning. Ärendet är överklagat och ligger i dag hos miljödomstolen och förvaltningsrätten.

Men nu kan konflikten plötsligt vara på väg mot en lösning. Kommunen och Bro Hof slott har nyligen inlett en dialog.

– Jag är glad att den nuvarande kommunledningen visar en vilja till lösning innanför gällande lagar och förordningar. Förhoppningen är att vi ska nå en kompromiss som vi båda kan leva med och acceptera, säger Björn Örås.

En grupp med representanter från Bro Hof slott och tjänstemän från kommunen ska i dagarna sätta sig ner och diskutera ett förslag som Björn Örås lämnat in till kommunen.

Huvuddraget i förslaget är att Bro Hof slott erbjuder kommunen en större utvidgning av naturreservatet i områden som liknar det som kommunen kräver ska återställas. I gengäld vill Bro Hof bland annat att kommunen påbörjar en detaljplaneändring som leder fram till ett nytt bygglov.

– Oavsett utgången i rättinstanserna så är vi båda förlorare och det har kommunen också insett. Det här ligger som en våt filt över vår verksamhet. Så länge det inte finns någon lösning kommer det inte att byggas något hotell eller göras några andra satsningar, säger Björn Örås.

Innan sommaren hoppas han att en kompromiss ska kunna vara nådd.

Kommundirektör Karl-Erik Lindholm säger sig vara försiktigt positiv till att man ska kunna enas om en kompromiss.

ANNONS

– Vi ska titta på om de områden som erbjuds är tillräckligt bra och motsvarar de värden som gått förlorade. Det handlar om att lösa det på bästa sätt för medborgarna i Upplands-Bro och för djur- och naturlivet, säger han.

Hur miljödomstolen och förvaltningsrätten kommer att ställa sig till en eventuell lösning mellan parterna är svårt att sia om menar han.

– Vår förhoppning är att de i så fall återvisar ärendet till oss eller tar hänsyn till en överenskommelse i domen, säger Karl-Erik Lindholm.

Fakta

Bro Hof slott vill ha bygglov i gengäld

Bro Hof erbjuder Upplands-Bro kommun annan och mer mark i utbyte mot den som golfbanan har tagit i anspråk.

Bro Hof har inlett förhandlingar med berörda markägare.

Bro Hof iordningställer området till naturreservat.

Föreskrifter och skötselplan för det nya området tas fram av Bro Hof Slott och kommunen.

Kommunen påbörjar en detaljplaneändring som leder fram till ett nytt bygglov för golfbanan.

Kommunen medverkar till att reservatsgränsen anpassas till golfbaneändamål, alternativt att skötselplanen ändras så att det fungerar för golfbanan.