Ullna snart högre än Flottsbro

Alpint Snart är Flottsbrobacken inte högst i länet längre. Täby kommun planerar att bygga en skidbacke i världsklass vid Ullnabacken. Just nu är kullen som bildats av gamla schaktmassor 95 meter hög.

Idén är att låta massorna växa ytterligare till 120 meter, vilket skulle ge toppen så kallad world cup-standard med en fallhöjd på 120 meter från toppen ner till Ullnasjön. Flottsbrobacken har i dag en fallhöjd på 100 meter.