ANNONS

utredning föreslår ett huliganregister

ANNONS

Fotboll Ett nationellt register över alla som har fått tillträdesförbud till idrottsarrangemang bör upprättas, enligt en statlig utredning. Den befintliga lagstiftningen har inte fungerat tillfredsställande eftersom arrangörsklubbarna saknat kännedom om vilka personer som meddelats tillträdesförbud. Registret föreslås innehålla fotografier för att underlätta identifiering. Den nya lagen förelås träda i kraft i sommar.