Inga Vallentunapengar till Täby

Vallentuna var förr en vit fläck inom basketen. Inte nu längre.
Vallentuna var förr en vit fläck inom basketen. Inte nu längre.
Täby Basket hjälpte till att starta upp Vallentunas Basket under 2016. De sökte bidrag för sina kostnader i samband med uppstarten men fick avslag av Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun saknade länge en basketförening. Under 2016 ändrades det när Vallentuna Basket grundades med hjälp av Täby Basketförening.

Täby Basket tog på sig ett uppdrag av Stockholms basketdistriktsförbund att hjälpa Vallentuna med att starta upp en basketförening i kommunen. I samband med uppstarten av föreningen stod Täby Basket för vissa kostnader, bland annat ett vykortsutskick som uppgick till en kostnad av 23 000 kronor.

För dessa kostnader sökte Täby Basket tillsammans med Vallentuna Basket bidrag hos Vallentuna fritidsnämnd men fick avslag.

– Vi har tydliga regler för vad man kan söka bidrag för. Att starta upp en ny förening ingår inte i det. De kostnader som Täby Basket sökte bidrag för är sådana som alla föreningar har. Sådana som de måste kunna bära själva, säger Lars Carlsson som är ordförande i Vallentunas fritidsnämnd.

Lars Carlsson säger att fritidsnämnden avslog ansökan och gav fritidsförvaltningen i uppdrag att informera berörda parter om vilka regler som finns och vad som går att söka bidrag för.

– Hade vi godkänt detta skulle vi startat en lavin av bidragsansökningar. Det är jättevälkommet med en basketförening i kommunen och vi stöttar det ekonomiskt på många andra sätt. Bland annat genom aktivitetsstöd och kraftigt subventionerade kostnader av lokalhyror, säger Lars.

Täby Basket har under det gångna året och även detta år lagt ner både tid och pengar för att få igång en basketverksamhet i Vallentuna. De hade en dialog med Vallentuna kommun och fick reda på att det fanns pengar att söka bara de specificerade för vilka kostnader de hade.

– Eftersom det inte funnits någon förening i Vallentuna har vi fått stå för ansökan av bidrag från kommunen. Sedan kanske vi har varit otydliga i vår ansökan. Vi har anställt en person som ska jobba med bägge föreningarna. Det går åt mycket tid att starta upp en verksamhet från grunden, säger Fredrik Lindholm som är kanslichef på Täby Basket.

Angående avslaget av bidraget har inte Fredrik Lindholm så mycket att tillägga. Han förstår beslutet och säger att det säkert finns fler sätt att marknadsföra förening på som inte behöver kosta så mycket.

– Vi vet hur mycket tid vi har lagt på Vallentuna för att få det att fungera. Vår tanke är att Vallentuna Basket ska drivas av ideella ledare. Men för att Vallentuna Basket ska överleva och kunna stå på egna ben tror jag att kommunen måste gå in och stötta och hjälpa till med resurser, säger Fredrik.