Väsby kan få ett tennisgymnasium

Tränaren Janne Hedman och övriga i Stora Wäsby TK får vänta ytterligare en dryg månad på kommunens besked om utbyggnad av tennishallen.
Tränaren Janne Hedman och övriga i Stora Wäsby TK får vänta ytterligare en dryg månad på kommunens besked om utbyggnad av tennishallen.
Det råder politisk enighet om att Upplands Väsby kommun ska bygga ut tennishallen på Stora Wäsby gård, men det formella beslutet dröjer till i maj.

Nu avslöjar ordföranden i Stora Wäsby TK också att det finns planer på att starta ett tennisgymnasium i Väsby.

Det fanns en ambition och en förhoppning om att kommunstyrelsen skulle ha haft ärendet ”utbyggnad av tennishall” på dagordningen om ett par veckor, den 30 mars.

Så blir det inte. Ärendet bereds fortfarande och kommer upp på kommunstyrelsen den 4 maj.

Beskedet är en liten törn för tennisentusiasterna. Å andra sidan har Väsby TK och Stora Wäsby TK, numera sammanslagna till en klubb, kämpat i över tio år.

Efter möten, infekterade samtal och förhandlingar har man i dag nått så långt att det finns politisk enighet kring att bygga.

– Det finns stor politisk enighet i frågan, bekräftar Mathias Boman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Ett väl förankrat beslut ger goda förutsättningar för utvecklingen av tennisen och folkhälsan, säger Thomas Thunblom, samhällsbyggnadschef på kommunen. Det är därför viktigt att den nya majoriteten får tid att förbereda sig ordentligt.

Planen är att den tillbyggda tennishallen på Stora Wäsby ska rymma fyra banor jämfört med dagens två. Dessutom ska kommunen arrendera tomtmark för fyra intilliggande utomhusbanor.

Det här skulle innebära att Upplands Väsby får en av Storstockholms förnämligaste tennisanläggningar.

– Ja. Jo, men beslutet ska tas först, säger Bengt-Olov Jansson, ordförande i Stora Wäsby tennisklubb.

Vis av erfarenhet är det hans defensiva jag som talar. Men snart tonar optimismen fram.

– Vi är i väntans tider. Vi undrar om det ska bli en pojke, flicka eller kanske tvillingar.

– Jag tror till 98 procent på ett positivt beslut, tillägger Bengt-Olov Jansson.

Kommunen har budgeterat 30 miljoner kronor. Ett belopp som är tilltaget i överkant, enligt Bengt-Olov Jansson.

– Den kalkyl vi gjorde för ett par år sedan är i stort den som gäller, frånsett utomhusbanorna. Vi bedömer att budgeten är tilltagen i överkant och hoppas att det snöar över på annan verksamhet.

Både Bengt-Olov Jansson och Thomas Thunblom återkommer till att markägarens tennisintresse är grunden till det samförstånd som föreligger. Markägaren Carl de Geer upplåter privat mark för en kommunal anläggning.

– Nyckeln är Stora Wäsby gårds engagemang, säger Thomas Thunblom.

– Det är nästan för bra för att vara sant. Carl De Geer gillar verkligen tennis, säger Bengt-Olov Jansson.

Bengt-Olov kan även avslöja att det förs samtal mellan tennisklubben, kommunen och gymnasieskolan Messingen. Samtalsämnet är tennisgymnasium.

– Men det är klokt att avvakta med det tills vi har ett beslut om att kommunen bygger, säger Bengt-Olov Jansson.