Ny ispist i Vilunda dröjer – tält över uterinken utreds i stället

Väsby hockey
Mattias Johansson i Väsby Hockey under en match mot Arlanda Wings i Vilunda ishall.
Investeringen i en ny ispist i Vilundahallen får vänta ett par år. I stället ska det utredas om det går att bygga ett tält över Vilundaparkens uterink. Det väntas kultur- och fritidsnämnden besluta den 6 december.

Den ursprungliga ispisten är från 1967. Nio år senare byggdes hallen över ispisten. Under ”Vilda Väsbys” framgångsår i mitten av 1980-talet gjordes uppfräscningsarbeten och 2001 köptes nya kompressorer in.

De senaste tio åren har det dock varit allt fler och allt större driftstörningar i isproduktionen. Flera gånger har matcher försenats, senast alldeles före jul i fjol.

– Det påverkar klubbens renommé, även ishallens och kommunens, när pauserna blir upp till en kvart längre än de ska vara. Det är genant och inte acceptabelt, sa Väsby Hockeys ordförande Leif Berglund då.

Då det ekonomiska läget ställer krav på ”nogsamma prioriteringar”, och eftersom det fortfarande pågår en plan för den övergripande utvecklingen av Vilundaparken på längre sikt, föreslår kultur- och fritidskontoret att en investreing i den nuvarande ispisten behöver ”ligga ett eller ett par år fram i tiden”.

Expertis inom området bedömer att den befintliga pisten ”bör klara några år till” med hjälp av det externt inhyrda frysaggregatet, även om inga garantier kan ges, förklarar man.

För att komma vidare i isfrågan utan att föregripa det övergripande programmet för Vilundaparken vill kultur- och fritidskontoret i stället gå vidare med att utreda en alternativ isyta i form av en tältlösning över uterinken.

Utredningen bör kunna presenteras för nämnden i februari eller i april nästa år, skriver kontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Bland annat ska kostnaden belysas närmare. Prelimninära uppgifter pekar på en investeringskostnad på 7–8 miljoner kronor – pengar som inte finns i inom ramen för nämndens budget för 2017, påpekar kultur- och fritidskontoret.