Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Max Lind max.lind@mitti.se 08-550 550 92

Cubrick försenat – men kommer att bli av

Cubrick
Cubrick på Tulegatan i Sundbyberg.
Kommunen är frustrerad över att Oscar Properties inte kommit i gång med planeringen av Cubrick – tegelhuset som ska byggas intill Tuletornen.

– Arbetet med detaljplanen har inte kommit framåt i den takt vi har velat, säger Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef i Sundbybergs stad.
Oscar Properties lovar dock att bygget blir av.