Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Max Lind max.lind@mitti.se 08-550 550 92

Tre experter om bostadsmarknaden 2018

Experter siar om bostadsåret 2018.
Mats Wilhelmsson, Ingrid Eiken Holmgren och Per-Arne Sandegren siar om utvecklingen.
Efter en turbulent höst med ett stort utbud föll priserna på villor och bostadsrätter i Stockholms län i höstas. Dessutom kom beskedet att amorteringskraven för bolån ska skärpas. Här ger tre experter sin bild av hur bostadsmarknaden utvecklas 2018.

Mats Wilhelmsson, professor på KTH.

Mats Wilhelmsson, professor i bygg- och fastighetsekonomi.

Mats Wilhelmsson, professor i bygg- och fastighetsekonomi, KTH:

– I slutet av förra året såg vi stora nedgångar på bostadsmarknaden. På vissa marknader har nedgången inte varit lika omfattande sedan finanskrisen 2008. Det har utvecklats till köparnas marknad. Något positivt med det är att budgivningarna blir mindre hetsiga.

– Det nya amorteringskraven berör en mindre grupp på marknaden än då reglerna ändrades 2016. Jag tror inte att nedgången är en bubbla som spricker men att prisnedgångarna kan fortsätta ett tag till. Anledningen är psykolgiska effekter på marknaden och att säljare kan se sig tvungna att sälja.

Ingrid Eiken Holmgren på Mäklarsamfundet.

Ingrid Elken Holmgren, vd på Mäklarsamfundet.

Ingrid Eiken Holmgren, VD på Mäklarsamfundet:

– Jag tror att vi kommer att få se ett fortsatt stort utbud, vilket talar för låga eller rentav sjunkande prisnivåer.

– Samtidigt är arbetsmarknaden god i Stockholms län. Företagen skriker efter medarbetare och de måste bo någonstans. Detta i kombination med låga räntor talar för en relativt stabil marknad.

– Jag skulle vilja se blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter eller rentav före valet. Vi behöver lyfta på alla stenar för att få till en bättre fungerande bostadsmarknad. Det gäller att få till ökad rörlighet så att särskilt unga och äldre personer kan lösa sin bostadssituation.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik:

– Vi ser inte något slut på bostadsmarknadens avmattning ännu men det är möjligt att priserna hamnar på en platå under 2018. Prisutvecklingen i Stockholms län peakade i februari-mars 2017. Har man bott i sin bostad i till exempel tre år är det fortfarande en god marginal innan man behöver sälja till förlust.

– Om räntorna stiger kan avmattningen fortsätta. Amorteringskraven spelar en mer marginell roll, men kan vara betydande för exempelvis förstagångsköpare.

– Utbudet är väldigt stort och allt talar för en fortsatt hög takt av nyproduktion. Det finns tecken på att fler byggbolag kommer att vilja stöpa om planerade bostadsrätter till hyresrätter för att snabbare få omsättning på bostäderna.