Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Max Lind max.lind@mitti.se 08-550 550 92

Gruppbostad planeras vid Sätra naturreservat

Gruppbostaden planeras mittemot radhusen på Örnsätrabacken 94-96.
Gruppbostaden planeras mittemot radhusen på Örnsätrabacken 94-96.
En gruppbostad med sju lägenheter planeras på Örnsätrabacken, alldeles intill Sätra naturreservat.

Tanken är att personer med funktionshinder ska bo i LSS-bostaden. I dag består tomten av orörd natur, men den är planlagd som kvartersmark så detaljplanen behöver inte ändras.

Exploateringsnämnden väntas ge markanvisning åt byggbolaget Svansätra fastigheter 1, vid sitt möte den 18 oktober.