Temaredaktör Max Lind max.lind@mitti.se 08-550 550 92

Inbrotten ökar – så skyddar du dig bäst

Skydda dig mot inbrott genom att använda polisens tips.
Skydda dig mot inbrott genom att använda polisens tips.
Antalet lägenhetsinbrott i Stockholm har ökat senaste året och tjuvarnas metoder blir allt mer sofistikerade.
Men det finns knep att ta till för att skydda dig och ditt hem.

Förra året ökade antalet anmälda lägenhetsinbrott i Stockholm med 30 procent. Samtidigt visar statistiken att bostadsinbrotten minskar nationellt sett.

Det som ökade var lägenhetsinbrotten, och framför allt i Stockholm, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert och projektledare på Stöldskyddsföreningen.

Ligor gör snabba tillslag

Polisen räknar med att cirka 50–60 procent av inbrotten idag görs av ligor. De gör ett snabbt tillslag, och väljer i första hand smycken, kontanter och pass. För att inte bli påkommen med stöldgodset lägger tjuven det i ett kuvert och postar det.

Lina Nilsson på Stöldskyddsföreningen. Foto: Cecilia Nordstrand

Så vad kan man då göra för att skydda sitt hem på bästa vis mot inbrott? Att tänka som en tjuv är tipset. Inbrott sker vanligtvis dagtid eller under den mörka perioden av året.

– Det ska inte vara lätt att få jobba ifred i mörkret för tjuven. Ha lampor som tänds och släcks, ha på en radio. Utebelysningen ska vara på. Kanske har du rörelsedetektorer? säger Lina Nilsson.

Markplan mest utsatt för inbrott

Tjuvarna går oftast in via fönster eller altandörrar till villor och lägenheter på markplan. I lägenheter är det vanligt att tjuven använder en så kallad låsslunga som förs in genom brevlådan och låser upp låset från insidan.

Få inbrott är idag brytbrott, tjuven kommer in på annat vis, förklarar Lina Nilsson.

Så skyddar du dig bäst

Det finns två saker som skyddar bäst mot inbrott: grannsamverkan och ett gott skalskydd.

Vid grannsamverkan hjälper man varandra, meddelar när man är bortrest och hjälps åt att hålla lite extra koll i området.

Ser man någon i området som beter sig annorlunda eller som man inte känner igen – för tjuvar är ofta ute och rekar innan de slår till – så bör man fråga vad personen gör eller vem de söker. Det handlar om att vara uppmärksam och visa tjuven att ”här har vi koll”.

Den andra delen är det mekaniska skyddet. Att ha certifierade lås till bostaden. Sätt en kåpa över låset eller lås överlåset.

Fönsterlås försvårar för tjuven

På villor och lägenheter på markplan rekommenderas fönsterlås, även lås på altandörr. Larm är ett bra komplement till detta.

Om olyckan skulle vara framme och ens hem blir utsatt för inbrott har man större chans att återfå sina saker om man märkt upp dem, skrivit listor och gärna fotograferat.

Märk dina saker med DNA

Använd MärkDNA eller märkpenna, elgravyrpenna eller diamantstiftspenna som  finns att låna hos polisen.

En sådan märkning gör dels att det går lättare att binda en tjuv vid ett brott och att du har en större chans att få tillbaka dina saker.

Larm hemma – hur funkar det?

Grannsamverkan, låskåpor, fönsterlås och tidsinställda lampor är några sätt att försvåra för tjuven. Ett hemlarm kan verka ytterligare avskräckande.

Att helt och hållet skydda sig mot inbrott går inte, men alla moment som stressar tjuven extra är bra.

Att investera i ett larm kräver därför lite omtanke, så man vet vad man får för pengarna.

Man brukar dela in larmen på marknaden i tre kategorier, och man får själv välja vilken kostnad man är beredd att  ta:

  • Nivå 1: Ett larm som har en siren som börjar ljuda om någon utlöser larmet.
  • Nivå 2: Larmet har även en GSM-sändare kopplad till larmet, som meddelar husägaren om att någonting händer hemma. Antingen kan larmet skicka ett sms eller starta en videosändning från hemmet
  • Nivå 3: Larmet är även kopplat till en larmcentral som tar emot larmet och sänder en väktare till bostaden.

Någon säker garanti mot inbrott är dock inte ett larm, då tjuvar idag kan använda sig av störningssändare för att slå ut larmsignalerna.

Däremot har det visat sig att larmet i sig utgör ett extra stressmoment för tjuven.

Det finns en uppsjö av larm på marknaden. Foto: Mostphotos

Kombination av larm funkar bäst

Ofta är kombinationen av olika larm det effektivaste – dels att larmet tjuter ordentlgit så att grannarna hör, men också att larmet går till en larmcentral som snabbt kan rycka ut.

Bildkvalitén på en eventuell kamera är också viktig, då det i regel krävs skarpa bilder för att kunna knyta en misstänkt tjuv till ett brott.

Det är också viktigt att kolla med sitt försäkringsbolag att den larmlösning man valt är godkänd.