Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Max Lind max.lind@mitti.se 08-550 550 92

Här är länets största nybyggen

Stockholm växer så det knakar.
Stockholm växer så det knakar.
Bostadsbristen är ett faktum i Stockholm, och i samtliga kommuner i länet råder bostadsbrist, enligt Boverkets årliga enkät.
Men det finns ljusglimtar. Här är länets största planerade och påbörjade nybyggnadsområden.

Det råder ett stort underskott på bostäder i länet. Om det är samtliga kommuner överens i Boverkets årliga enkät om bostadsmarknaden. Samtidigt väntas bostadsproduktionen dippa något under 2018.

Men visst planeras och byggs det ändå – faktiskt både från norr till söder.

Tittar man på de största nybyggnadsområdena i länet – en del har påbörjats, en del är ännu i sin linda – så innebär bara dessa ett tillskott på över 70 000 nya bostäder. Flera av dem kommer också att nås med helt nya tunnelbanelinjer.

Barkarbystaden
I höst byggstartar förlängningen av blå linjen som 2024 tar dig till Barkarbystaden. Idag bor 5 000 här, 2032 beräknas de ha blivit 30 000.

Solnavägen
Mellan Råsunda och Torsplan byggs den bullriga trafikleden om till promenadvänlig stadsgata med 2 000 nya bostäder.

Kungens Kurva
Mellan shoppingcentret och de gamla Ericsson-husen byggs 3 600 bostäder och service i tät kvartersstruktur. Här passerar även Spårväg Syd i framtiden.

Flemingsberg
Glöm Flempan, området heter i framtiden Stockholm South Business District. Pendelstationen ska bli Södertörns centralstation och 2034 rullar Spårväg Syd härifrån till Älvsjö. 2050 finns här plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

Slakthusområdet
Här planeras 24-timmarsstaden med 4 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser och en ny tunnelbanestation. Helt klart 2030.

Nya Slakthusområdet. Illustration: Atrium Ljungberg.

Hagastaden
De första boende har redan flyttat in i Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Stockholm. 2025 ska här finnas 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder med 13 000 boende. På det gamla sjukhusområdet planeras för ytterligare 3 000 nya bostäder.

Norra Djurgårdsstaden
12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. De första 700 lägenheterna stod klara 2012 och byggena väntas pågå till 2025. När Spårväg City ska rulla hit är ännu inte bestämt.

Årstafältet
6 000 nya bostäder och en stor park ska byggas på fältet de närmaste åren. Inflyttning tidigast 2021, och helt klart 2030. Byggtakt: 500 bostäder per år.

Vega
Kring den nya pendeltågsstationen, som öppnar 2019, byggs 3 300 bostäder för 10 000 invånare. Helt klart ca 2025.