ANNONS
Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Får det va en lya på taket eller under jord?

Bostäder på taket vid Mall of Scandinavia i Arenastaden.
Bostäder på taket vid Mall of Scandinavia i Arenastaden.
När staden växer dyker nya lösningar upp för att fler ska få plats. Stockholm växer på bredden men också delvis på höjden med radhusliknande bostäder på taken.
Kommer den förtätade stadsbilden leda till att vi bor under jord och på tak i framtiden?
ANNONS

Karin Svensson är projektledare och redaktör för sajten Hållbar stad som drivs av ArkDes och ett antal statliga myndigheter och vars syfte är att samla diskussioner och idéer kring en hållbar stad.

– I en växande stad med hög bostadsbrist krävs nya idéer. Men det behöver inte alltid handla om att bygga uppåt eller nedåt. Det finns andra lösningar som kollektivhus. Eller att förtäta utanför staden, till exempel i glesare villaområden. Målet bör alltid vara att bygga hälsosamma bostäder där människor kan leva och må bra.

Risken med att bygga alltför mycket på höjden är att mindre ljus når ner till våra gator och torg, vilket ger en sämre stadsmiljö, menar hon.

– Att bygga under jord är dock ännu mer ohälsosamt, då elektriskt ljus aldrig kan ersätta de positiva effekter vi får av naturligt dagsljus, säger hon.

Alla ska ha rätt till en god hälsosam bostad

En förtätad stadsbild gör att mer hänsyn måste tas även till andra delar av staden.

– Ju fler människor som bor i Stockholm, desto större behov får vi av fler grönområden och mötesplatser. Idag tar man tyvärr inte alltid hänsyn till sådana aspekter i förtätningsområden. Att bara fylla på med fler bostäder är inte hållbart i längden.

Även om det kan låta spektakulärt att bo under jord eller på tak, så är det alltså inte alltid att rekommendera – särskilt inte i ett land som är mörkt så stor del av året.

– Börjar man tumma på kvaliteten och bygga sämre bostäder, till exempel under jord, så finns det en risk för ökade klyftor. Oavsett inkomst ska alla ha rätt till en god, hälsosam bostad. Jag har inte hört så mycket om underjordiska bostäder. Däremot blir det vanligare att bygga höga byggnader och torn, samt bostäder på redan befintliga hustak, till exempel i Arenastaden och även på hustak i centrala Stockholm. Det kan vara smart, så länge man får med helheten!

ANNONS

Karin Svensson

Karin Svensson. Foto: EVA-LISA SAKSI