ANNONS
Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Vill bygga 150 lägenheter vid hårdtrafikerad bro

Skiss över villaområdet vid Skurubron där bolaget vill riva och bygga nytt.
Skiss över villaområdet vid Skurubron där bolaget vill riva och bygga nytt.
Oscar properties dotterbolag Skurusundsbryggan köpte fem fastigheter vid Skurubron för 170 miljoner kronor för att riva husen på fastigheterna och bygga 150 bostäder och ett parkeringshus på marken.
Det skriver Realtid.se.
Men när bolaget insåg att kommunen inte har några omedelbara planer på att detaljplanelägga området, drog bolaget tillbaka ansökan om planbesked.
ANNONS

Till Mitt i säger dock bolaget att det har en ”pågående dialog med kommunen”.

Det är nyhetssajten Realtid.se som skriver om köpet.

Enligt nyhetssajten köpte Skurusundsbryggan, ett dotterbolag till Oscar properties, fem villafastigheter  vid Skurubron för 170 miljoner kronor i juni 2017.

Vill bygga 150 lägenheter vid hårdtrafikerad bro