ANNONS

Så tycker Salems politiker om äldregaranti

Antalet äldre över 80 år ökar snabbt.
Antalet äldre med behov av omsorg kommer att växa kraftigt i Salem.
Salems befolkning blir allt äldre. Det sätter tryck på satsningar i äldreomsorgen.
Vi frågade Salems politiker om 95-åringar ska vara garanterade plats på äldreboende.
ANNONS

Sveriges befolkning blir allt äldre och Salem är inget undantag. I Botkyrka har kommunen nekat flera personer som närmat sig 100-strecket plats på äldreboende.

Vi frågade Salems politiker om 95-åringar ska vara garanterade plats på äldreboende.

Ska personer över 95 år vara garanterade plats på äldreboende?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
– Troligen är man ofta berättigad plats på särskilt boende av medicinska skäl vid så hög ålder. Vi är noga med att bygga äldreboenden så att platserna ska räcka till.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
– Ja, vi överväger till och med om 90 år ska vara en rimlig åldersnivå. Även om man är i god fysisk kondition i hög ålder så kan man drabbas av oro och inte minst ensamhet. Det ska vara tryggt att åldras i Salem.
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
– Enbart ålder ska inte vara ett kriterium här. Vi blir för varje generation både äldre och friskare. Vi bör i vår kommun ha en mångfald av äldreboenden och hemtjänst som speglar invånarnas behov.
Berit Karlsson, blivande gruppledare, Miljöpartiet
– Vi vill att alla Salembor ska ha en trygg och socialt stimulerande ålderdom. Därför ska äldreboende vara styrt av behov snarare än av ålder. En grön kommun som Salem borde därutöver kunna erbjuda fler aktiviteter som är anpassade för äldre.
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
– Ja, redan vid 85 år ska man ha rätt till särskilt boende. Ingen ska lämnas otrygg och isolerad. Även äldre ska behandlas som individer med rätt att själva välja äldreboende, kommunalt eller privat. Idag är denna rätt begränsad i Salem. 
Martin Thunander, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Ja, vi lovar att om vi får inflytande skall ingen behöva sitta ensam och vänta i mörkret. Ingen skall behöva avlida av ålder i ensamhet. Det är ovärdigt i vårt samhälle. De skall känna sig trygga med att kunna få plats på äldreboende.
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
– Ingen generell åldersgräns. Salem har idag en bra tillgång till vårdplatser. Vården ska bygga på valfrihet, vårdplats eller vård i hemmet med stöd av hemtjänst och hemsjukvård, men ingen ska tvingas att bo kvar hemma!
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
– Det har vi inte tagit ställning till, viktigare att de som behöver det får tillgång till omsorgen och att den har hög kvalitet.
Håkan Paulson, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Ja, alla över 80 år ska beredas plats.
ANNONS