ANNONS

Ska 95-åringar få plats på äldreboende?

Rollator äldreboende
Många äldre vittnar om att de känner sig ensamma och oroliga hemma enligt domar vi läst.
Omsorgen är en av Botkyrkabornas allra hetaste frågor inför valet.
Ska en 95-årig person vara garanterad plats på äldreboende?
Läs vad politikerna svarat.
ANNONS

Skola, trygghet och sjukvård/omsorg är i fokus för Botkyrkaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning. I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor.

Riktigt gamla nekade boende

Förra året berättade Mitt i Botkyrka/Salem om sex fall där personer mellan 95 och 100 år blivit nekade äldreboende efter ansökan. Vi frågade därför politikerna nu om det ska finnas en åldersgräns när alla ska ha rätt till till äldreboende. Nu verkar de flesta vara beredda att införa en åldersgräns.

Ska en person på 95 år vara garanterad plats på äldreboende?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna.
– Ja. Aldrig har vi byggt så många vård och omsorgsboenden som vi gör idag. Alla måste kunna känna sig trygga i att man får omsorgen man behöver. Därför ska vi också bygga trygghetsbostäder. Vi ska också garantera service i hemmet för alla över 75 år.
Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.
– Ja! Vi moderater har länge kämpat för att hög ålder (över 85 år) och upplevd trygghet ska bli kriterier för placering på äldreboende. Men vi har fått nej från majoriteten - och våra äldre får lida i tysthet.
Myrna Persson, kommunalråd, Miljöpartiet.
– Ja, det är svårt att sätta en precis åldersgräns för när man ska vara garanterad plats på äldreboende. Men givetvis vill vi att alla som behöver bo på äldreboende ska få göra det, oavsett ålder.

Anders Thorén, gruppledare, Tullingepartiet.
– Ja, och helst i sitt närområde, sin kommundel.
Östen Granberg, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Ja , SD har föreslagit en ålder på 85 år. Vi vill höja kvalliteten på våra äldreboenden till exempel genom en bättre och närproducerad mat, detta gäller också inom hemtjänsten. I SD:s Sverige och Botkyrka ska man kunna åldras med värdighet.
Mats Einarsson, kommunalråd, Vänsterpartiet.
– Ja, platser på äldreboende ska fördelas efter behov och en person i så aktningsvärd ålder – som själv önskar plats på boende – har i praktiken alltid ett sådant behov.
Stefan Dayne, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Ja. Våra äldre ska känna sig trygga i vetskapen om att de har rätt till äldreboende på ålderns höst. Vi kristdemokrater anser därför att man ska ha garanterad plats på särskilt boende eller ett trygghetsboende redan när man är över 85 år.
Lars Johansson, gruppledare, Liberalerna.
– Ja. Liberalerna driver frågan om att alla över 85 år ska ha rätt till plats på ett äldreboende.
Robert Steffens, gruppledare, Centerpartiet.
– Generellt sett, ja, men det är också en fråga om behovsbedömning.
ANNONS