Så vill politikerna förändra de äldres liv

Äldre kollage
Gym för äldre och kollektivhus - politikerförslagen inom äldrevården är många.
Många Huddingebor pratar om livskvalitén för de äldre. Så här vill politikerna förändra äldrevården - om de får bestämma.

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är andra delen.

Vill ni göra några förändringar inom äldrevården i Huddinge, och i så fall vilka?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Det ska finnas boenden för äldre i alla kommundelar. Kvaliteten i äldreomsorgen ska säkerhetsställas oavsett vem som är utförare. Maten ska hålla hög kvalitet. Äldres perspektiv ska alltid finnas med i kommunens planering.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– För att ingen ska hamna mellan stolarna måste samarbetet mellan landstinget och kommunen fungera. Det behövs olika boendealternativ. Vi är för valfrihet när det gäller hemtjänst och dagverksamhet.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– De som byggt upp vårt land ska känna trygghet under ålderdomen. Som äldre ska man själv få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller hjälp från hemtjänsten.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– Vi vill införa en äldreboendegaranti så att de över 85 år får rätt att utan biståndsbedömning flytta till ett anpassat boende, t.ex. vård- och omsorgsboende eller trygghetsbostad. Det ska gå att välja äldreboende i hela länet.
Malin Danielsson, Liberalerna:
– När vi bygger måste även äldres behov tänkas in från början. Fler trygghetsboenden och äldreboenden behövs. 90-plusgym har gjort under för äldres hälsa i andra kommuner och det borde även finnas ett i Huddinge.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Valfrihet ska gälla även äldre. Vi vill ha fler fristående alternativ. Förutom hemtjänst vill vi ha kundval för särskilda boenden. Vi vill förbättra villkoren för anhörigvårdare. I primärvården ska alla ha en fast läkarkontakt.
Nujin Alacabek Darwich,Vänsterpartiet:
– Vi vill bevara och utveckla servicehusen. Ensamhet är ett problem bland många. Det vill vi lösa genom att ha språkkaféer för flyktingar där de kan träffa äldre. Vi vill också arbeta för bättre villkor för personalen i omsorgen.

Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Inom äldrevården ser vi att det måste skapas ”trygghetsboende” för de som har behov. Vi vill att det anställs geriatriker inom den kommunala äldrevården, för att skapa tryggare vård för de äldre.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– Stoppa förluster i välfärden, snarare än vinster, SD ser gärna privata alternativ som komplement. Äldreboenden utan prövning för dem över 85 där sammanboende kan få möjlighet flytta med. Pålitliga larmsystem och godare mat.
Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– Bygga boenden som de äldre ska kunna åldras med värdighet i och inte rena vårdinrättningar. Fokus på gemenskap och livskvalité.