ANNONS

Så vill lokala politikerna utveckla förskolan

Kommunkollen Haninge
De lokala politiska partierna svarar på hur de vill förbättra förskolan.
Förskolan, och barngruppernas storlek, är en valfråga som lyfts som viktig av våra läsare.
Så här vill de lokala politikerna göra, om de får bestämma.
ANNONS

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val, när Mitt i frågade innerstadsbor på stan och i en enkät på webben.

Nu är det politikernas tur att svara.

I en serie på fem delar får de lokala makthavarna svara på några av läsarnas viktigaste frågor. Här hur de vill förbättra förskolan.

 

Hur ska personaltätheten öka och barngrupperna minska i förskolan? 

Anna König Jerlmyr (M), borgarråd och gruppledare
– S-majoritetens ofinansierade reform med heltid i förskolan för barn till föräldralediga har gett större barngrupper och lägre personaltäthet. Eftersom det är brist på förskollärare behöver vi återgå till 30 h/v för att lösa detta. Vid sidan av detta vill vi avlasta förskollärare med anställda som gör allt kringjobb så de kan fokusera på barnen.
Karin Wanngård (S), finansborgarråd
– Genom att vi prioriterar mer resurser i förskolan före nya skattesänkningar. Vi behöver se till att satsa på att utbilda fler barnskötare och förskollärare samt förbättra arbetsmiljön och lönen för dem som redan jobbar i förskolan.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
– Vi vill fortsätta öka antal vuxna per barn, bland annat genom stora satsningar på fler förskolelärare. Barnskötare som jobbat länge i förskolan ska även framöver kunna vidareutbilda sig till förskollärare på stadens bekostnad.
Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd
– Vi vill anställa mer personal i förskolan, främst förskollärare. Pengarna ska gå till förskolan, inte till riskkapitalister. Vi vill införa 6 timmars arbetsdag vilket ger personalen mer återhämtning.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
– Vi vill öka förskolans resurser och satsa på personalens löner och arbetsmiljö. Vi vill återgå till 30 h/vecka för föräldraledigas barn för att satsa på pedagogik, inte barnpassning. Vi prioriterar förskolan, till skillnad från S.
Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
– Genom att sätta ett absolut maxtal för antal barn i grupperna i förhållande till antalet pedagoger.
Karin Ernlund (C), gruppledare
– Resurser, ledarskap, rekrytering av fler förskollärare, stärka karriärvägarna för förskolans personal och fler förskollärarutbildningar i Stockholm. Fler kommunala snabbspår för nyanlända som kan och vill jobba inom förskolan.
Anna Rantala Bonnier (FI), gruppledare
– Vi vill öka resurserna, bygga fler förskolor och ha fasta barngrupper med högst 15 barn i småbarnsgrupper. Vi behöver utbilda fler som kan jobba i förskolan, både förskollärare och andra yrkesgrupper samt höja lönen för barnskötare.
Erik Slottner (KD), gruppledare
– KD:s mål är ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 för de större barnen. Ge möjlighet för fler att vidareutbilda sig till förskollärare under arbetstid. Gör det lättare att driva och välja familjedaghem.

 
ANNONS