Vad avgör var du lägger din röst i höst?

Chrystelle Eriksberger vill slippa chockhöjda hyror och behålla polisstationen i Tureberg.
Chrystelle Eriksberger vill slippa chockhöjda hyror och behålla polisstationen i Tureberg.
Skolan, tryggheten och äldreomsorgen är tre frågor som engagerar inför valet i höst.
Vi frågade våra läsare på webben och 10 Sollentunabor på stan vad som får er att tänka ett extra varv innan de lägger sina röster.

Vilka är dina viktigaste valfrågor i Sollentuna?

Julia Bobeck, 19, Helenelund
– Man borde lägga mer resurser på skolan. Det behövs bra och engagerade lärare som ser eleverna. Jag tror att man behöver höja lärarnas löner och kanske även skärpa kraven för att komma in på utbildningen – så att de som verkligen vill bli just lärare söker sig dit.
Fler vuxna i skolan, till exempel stödlärare, vore bra eftersom det är många elever som har diagnoser som kräver mer resurser.Fler vuxna i skolan, till exempel stödlärare, vore bra eftersom det är många elever som har diagnoser som kräver mer resurser.
Bo Drotz, 71, Häggvik:
– Det behövs mer resurser till sjukvården och till att bekämpa brottslighet. Man behöver höja polislönerna, de är för låga. Och från kommunens sida är väktare ett bra komplement till poliser. Det känns tryggare om de syns lite här och där.
Sedan borde kommunerna ta över hemsjukvården och satsa mer på äldreboenden. Det är synd att de gjorde om Tors backe.
Khodeza Begum, 30, Edsberg:
– Det behövs fler bussar i Edsberg, och de måste gå i tid. Det är många som inte har bil och behöver kunna ta sig till jobbet eller skolan. Det påverkar oss väldigt mycket – det var jättejobbigt i vinter!
Peter Eklöf Kojhassarly, 31, Tureberg:
– De kommunala förskolorna måste bli bättre. I Sollentuna är de privata alternativen mycket mer populära. Men de har väldigt långa köer så det är svårt att få plats där man vill. Om de olika förskolorna var mer likvärdiga skulle man kunna välja den som ligger närmast, och det skulle vara lättare att komma in om efterfrågan var mer jämt fördelad.
Maja Tegelgård, 34, Rotebro:
– Man behöver komma ikapp med de digitala satsningarna inom skolan. Det har satsats mycket på hårdvaran, nu måste lärarna fortbildats så att det blir något vettigt av den digitala undervisningen. I det här fallet tycker jag att man ska skynda lite långsamt så att alla lärare hänger med.
Örjan Karlsson, 63, Rotebro:
– Det jag är mest upprörd över är kollektivtrafiken som är en fråga för landstinget. Men kommunen borde ta större ansvar för att påverka situationen. 2016 drog Arriva in hälften av bussarna i Rotebro, och 2017 kom skip stop som innebar samma sak för pendeltåget. Och så undrar de varför biltrafiken ökar. Det är en märklig politisk utveckling att minska på kollektivtrafiken.
Lillemor Johansson, 76, Tureberg:
– Det finns för få platser på äldreboendena. Många som vill komma in, och behöver göra det, får avslag. Det är fruktansvärt dåligt. Man måste ta större hänsyn till åldern, är man 90 år gammal ska man inte behöva vara lika sjuk som en 75-åring för att få plats. Den sociala biten är också viktig, det är många äldre som inte har några vänner kvar – de är döda.
Kerstin Marsaldo, 69, Edsviken:
– Det är väldigt viktigt att barngrupperna i förskolan inte är för stora, så alla barn blir sedda och får en lugn och trygg miljö.
Det behövs också fler platser på äldreboenden, många gamla får klara sig själva trots att de vill in på ett boende. Man tar inte hänsyn till det sociala, att många känner sig ensamma. Och hemtjänsten har sällan tid att prata med de gamla.
Chrystelle Eriksberger, 30, Tureberg:
– Bostadsfrågor är viktiga. Det är bra att höja standarden på Malmvägen men att topprenovera lägenheter och sedan chockhöja hyran så att de som bor där nu inte har råd att bo kvar - det är riktigt dålig integration.
Jag hoppas att polisstationen får vara kvar här på Tingsvägen. Det skapar definitivt en trygghet i området. Det sätter skräck i de som sysslar med kriminell verksamhet.
Massimiliano Ria, 42, Solna:
– Skola och utbildningsfrågor är mycket viktiga för mig. Min familj och jag bor i Solna just nu men det är för få bra skolor där och de har mycket lång kötid.
Våra barn går i en mycket bra skola i Sollentuna just nu. Sollentuna verkar ha mer att erbjuda barnfamiljer än Solna. Därför flyttar vi hit i sommar.